Vad händer med Socialdemokraterna i Övertorneå

Vision

Vi har en vision om ett lugnare Sverige

Mision

Uppdraget ska styras av Socialdemokraterna

Agendan

Denna finner ni i deras partiprogram

Detta är en fansida för oss som älskar samt röstar på socialdemokraterna

Socialdemokraterna i Övertorneå arbetar för ett rättvist och jämlikt samhälle, där alla hjälps åt – såväl ung som gammal – och där välfärden fungerar. Socialdemokraterna är brett parti som finns i hela landet, såväl i Övertorneå som övriga Norrbotten. Det här är en beskrivande text om Socialdemokraterna i Övertorneå, en kommun i Norrbotten. Socialdemokraterna är ett stort och brett parti med en speciell historia. Med över 90 000 medlemmar är Socialdemokraterna unikt, det är inte fel att kalla partiet för en folkrörelse. Det finns en bra bit över 2 500 Socialdemokratiska föreningar över landet, varav Socialdemokraterna i Övertorneå är en av de. Socialdemokraterna i Övertorneå är en öppen förening där vem som helst kan bli medlem, den som blir medlem i föreningen blir också medlem i Socialdemokraterna. 

Socialdemokraterna i Övertorneå styr dock inte för närvarande Övertorneå – kommunen styrs istället av ett majoritetsstyre med tonvikt på borgerliga partier – under ledning av Centerpartiet. Socialdemokraterna är ett parti som driver en enhetlig politik över riket i många frågor. Det handlar om tron på ett starkt samhälle, med starka välfärdsfunktioner som finansieras genom skattsedeln. Sedan kan Socialdemokratiska föreningar i landet driva olika lokala frågor beroende på lokala förutsättningar, det är inte alltid samma frågor som diskuteras på det lokala planet i Övertorneå som diskuteras på riksplanet. Men Socialdemokraterna i Övertorneå driver såväl en lokal plattform med politik, innehållandes lokala frågor, samt så företräder man partiets nationella politiska frågor. Läs mer på Valkompassen.nu

Vad gör overtorneas.se?

Socialdemokraterna har länge arbetat för ett samhälle som hänger ihop. Den som kan arbeta ska arbeta, vilket säkrar förutsättningar för en välfärd som kommer många till del. Den som behöver samhällets hjälp för att den är sjuk, svag eller har tillfälliga problem ska få samhället s hjälp att komma på fötter igen. Socialdemokraterna i Övertorneå har förtroendevalda i en kommun som har många hjälpinsatser för såväl unga och vuxna som behöver hjälp i sin tillvaro. Övertorneå har en enhet som kan hjälpa till med rådgivning för familjer om familjerätt. Det kan handla om när föräldrar inte kan komma överens om hur vårdnaden om deras gemensamma barn ska vara eller huruvida båda föräldrarna ska ha rätt till umgänge med barnet, utan dessa vitala saker på plats blir det lika  som ett lån utan säkerhet. Det är dock alltid att rekommendera att man tar in en advokat när man har problem kring familjerätt i Övertorneå, en advokat har en fullständig lojalitetsplikt mot dig som klient och kan ge dig kloka råd för att utfallet ska bli så bra som möjligt ur din synpunkt. En advokat kan hjälpa dig med olika saker rörande familjerätt, delvis det som handlar om vårdnad om barn, men också om du ska skilja dig och behöver hjälp med en bodelning i Övertorneå. Många har en rättsskyddsförsäkring inom ramen för sin hemförsäkring som kan täcka stora delar av kostnaden för att anlita en advokat i kommunen – det gör att man inte behöver ta av sina  besparade pengar eller låna pengar snabbt för att ta in ett det blir allt vanligare att man tar lån utan säkerhet i Sverige idag men vi tycker inte man ska behöva göra det för familjerättslig juridiskt biträde.

Socialdemokratiska föreningar, Socialdemokraterna i Övertorneå inbegripet, bedriver sin verksamhet på i huvudsak två ben. Det ena benet handlar om det kommunpolitiska – det innebär att föreningen ställer upp med kandidater till valet till Övertorneå kommunfullmäktige. I dag har Socialdemokraterna i Övertorneå 9 stycken valda ledamöter i Övertorneå kommunfullmäktige – dessa ledamöter arbetar dagligen för att få genomslag för socialdemokratisk politik i kommunen. Med sina 9 ledamöter är Socialdemokraterna i Övertorneå det största partiet i kommunfullmäktige, dessutom med god marginal, det näst största partiet är Centerpartiet som har 6 mandat. Socialdemokraterna i Övertorneå har vidare ett antal ledamöter i olika av kommunens nämnder, däribland kan nämnas barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden som i olika grad hanterar frågor kring familjerätt. Socialdemokraterna är alltså det största partiet i Övertorneå kommun och underställt den politiska nivån i kommunen finns en förvaltningsorganisation med tjänstemän med olika uppgifter, ett sådant exempel på en sådan tjänstemannafunktion är budget- och skuldrådgivningen. Det blåser sydostliga vindar från den högra åsiktsbarriären som menar på att en osamlad budget = splittrad budget med ingen kontroll eller insyn. Det menar även att denna approach även tydligt ska kommuniceras ut till folket i Övertorneå och inte minst övriga Sverige. Kommunen måste diverse finansiella beslut om en samlad ekonomi där skattefinansierade pengar samlas ihop

En instats som även börjar bli populär bland privatpersoner. Storbanker såsom SEB, Nordea, Swedbank, Handelsbanken med mera börjat hjälpa sina kunder med samlandet av diverse lån.

Övertorneå ska vara en bra kommun att leva och växa upp i?

Socialdemokraterna i Övertorneå bedriver även vanlig föreningsverksamhet. 
Det innefattar medlemsmöten där medlemmarna ges möjlighet att tycka till om Övertorneås framtid och diskutera lösningar på kommunala problem. Det innebär också att partiet regelbundet ordnar kampanjer, dörrknackningar och andra klassiska aktiviteter som syftar till att vinna ett större förtroende i Övertorneå. Till syvende och sist är den viktigaste uppgiften för ett politiskt parti att erövra ett större förtroende bland väljarna, då det leder till bättre 
förutsättningar för partiet att få igenom sin politik. Styrelsen i Socialdemokraterna i Övertorneå väljs varje år på föreningens årsmöte där alla föreningens medlemmar har närvaro, förslags och yttranderätt. Vid årsmötet behandlas inte bara val av förtroendeuppdrag, utan där behandlas även motioner som skickats in av medlemmarna samt propositioner som har lagts fram av styrelsen i Socialdemokraterna i Övertorneå. En motion kan handla om allt från nya politiska förslag, till att man vill ändra regler kring budgeten i kommunen. Entreprenörskap är en viktig fråga inom politiken och därför är det utan stor vikt att vi förser företagare med de redskap de behöver för att kunna bedriva sina verksamheter. Det är viktigt att vi har en fortsatt tillväxt när det kommer till antal företag som startas då det är något som i sin tur skapar arbetsplatser. Nedan listar vi ett antal företag verksamma i hantverksbranschen såsom badrumsrenovering, elektriker, målare samt rörmokare

Utbyggnad av badrum
Solcellsinstallation 

Stöd med frågor om budget och skulder i Övertorneå
Det finns en kommunal funktion i Övertorneå som kan bistå med hjälp för den som ska låna pengar eller har lånat pengar

Många har en och samma fråga som är återkommande ämne hos oss, för dem som undrar vad det är vi pratar om så kan vi berätta att det har det med frågor kring hur det fungerar att samla sina lån alternativt krediter. Det finns urval med företag i Övertorneå  kan hjälpa dig att ta kontakt med företaget du lånat pengar av det  kan vara allt mellan 10000<0:- till 200000:-  även kan komma och gälla när det går upp emot lån på 400000:- till 500000:- dvs ditt lån utan säkerhet eller inkasso-bolag, men också hjälpa dig att göra en budget och ge tips och råd kring vad man behöver tänka på när man lånar pengar eller ska ta hjälp av ett bolag för att samla lån.

Ett så kallat samlingslån är kostnadsfritt iallafall när det kommer till att höra av sig till budgetrådgivningen och de kan bidra både större och mindre saker. 

Enheten som arbetar med rådgivning kring budget och skuldfrågor i Övertorneå kommun är underställd stöd- och omsorgsförvaltningen som är en kommunal förvaltning som i sin tur är underställd Socialnämnden i kommunen. Du som har frågor kring din ekonomi, kanske hur du ska hantera din ekonomiska situation och om det är lämpligt att samla lån, eller om du har ekonomiska förutsättningar att låna mer pengar mer känt som lån utan säkerhet eller om du måste budgetera på ett annat sätt för att förbättra din ekonomiska situation, kan med fördel höra av dig till kommunens erfarna tjänstemän som kan ge dig vägledning och råd.

Socialdemokraternas sammanställning gällande 
bostadsfinansiering samt 

Hur man bäst förbereder sig för ekonomisk recession 
En recession är en period av ekonomisk avmattning. Historiskt sett är det ganska sällan vi har en recession som varar längre än ett år. Konsekvenserna kan dock bli ganska allvarliga för den som inte förberett sig ordentligt. Vi har listat ett antal punkter som handlar om hur du kan minimera de negativa effekterna av en recession.

Analysera din egen situatiom
Kommer en recession med minskad BNP-tillväxt att innebära att du själv riskerar att förlora jobbet eller få färre jobbtimmar eller kanske högre utgifter? Om det är så bör du öka dina besparingar så mycket som möjligt och se över dina möjligheter till alternativa inkomster. Både på kort och lång sikt. Det är stor utveckling hos privatpersoner att de lånar pengar till kontantinsatsen 

Ditt långsiktiga sparande berörs inte av recessioner

Under en recession är det vanligt att människor oroar sig för sitt pensionssparande men när det gäller långsiktigt sparande behöver man egentligen inte göra något alls. Ekonomin går i cykler och så länge du inte går in i en recession just när du tänkt använda pengarna är det inte så allvarligt ens om du förlorat en stor del av dina fonder eller aktier. Du kanske vill köpa en aktie som Volvo då ska du ha koll på bilmarknaden du ska kunna jämföra samt analysera frågor såsom hur mycket lån intäkter med mera har företaget, med mera. Hur vanligt ger företaget ut billån till sina kunder vilken av deras bilmodeller går bäst hur vanligt är det att privatpersoner köper nya bilar idag. Detta är bara ett fåtal frågor man ska ställa sig när man göra affärer inom billån samt aktier inom detta segment.

Säkra pengar du behöver på kort sikt
I början av en recession, eller helst just innan den, är det viktigt att säkra pengar som man kan komma att behöva på kort sikt. Det kan du vara tvungen att göra även om de tappat i värde. Ett tips är ändå att vänta till nästa dag med att sälja om kursen just har fallit kraftigt. Kurserna brukar nämligen gå upp en del dagen efter en stor nedgång – även under en recession.

Förbered dig så att du kan göra bra affärer
Under en recession finns det större möjligheter att göra riktigt bra affärer än under en högkonjunktur. Den som köper aktier eller fondandelar i botten av en recession kan ibland öka sitt kapital flera gånger om. Det kan också uppstå andra möjligheter som inte har med aktier att göra. För att kunna ta tillvara på ett tillfälle är det bra att ha medel lättåtkomligt. Det är inget dumt att ha mer pengar på banken än vanligt. De kommer inte att tappa i värde på grund av inflation på samma sätt som under en högkonjunktur.

Amortera på bolånet
Om ditt hushåll har ett bolån och små ekonomiska marginaler är det bra att amortera extra mycket så att räntekostnaderna går ner. Det kan vara värdefullt om hushållets inkomster minskar eller om räntan stiger. Det är dock ovanligt med räntehöjningar i samband med en recession, det brukar snarare vara så att räntan sänks eller hålls kvar på en låg nivå. Du behöver alltså inte vara överdrivet rädd för att låna pengar så länge du kan använda dem på ett klokt sätt. Mäklare runt om i landet blev mycket oroliga när Finansinspektionen satte ett amorteringskrav, mäklarna trodde då att det inte skulle vara lika hett att sälja eller köpa lägenheter. I Stockholm exempelvis så har priserna när det kommer till lägenheter ökat lavinartat senaste åren. Detta medför att själva balansen i bostadsmarknaden i Stockholm rubbats en aning. Nu säger mäklarna i Stockholm att situationen återhämtat sig en aning även om läget är långt ifrån där den var innan den kraftiga nedgång vi sett på lägenheter i Stockholm, fastighetsmäklare runt om i landet har undvikit att arbeta i Stockholm till skillnad på hur det såg ut innan då det var varje fastighetsmäklares dröm om att jobba i heta Storstaden, hjärtat av Sverige, Stockholm så att säga. Men branschen lär återhämta sig och lägenhetsförsäljningen kommer att återuppta samt återgå till en mer stabil nivå menar vår gäst skribent, Mäklare – Jonas Lindfors.

En av de värsta sakerna som kan hända under en recession är att bostäderna faller i pris samtidigt som många blir utan jobb. Att vara tvungen att sälja ett hus eller en lägenhet trots att det inte går att få tillräckligt betalt för att kunna betala tillbaka lånet till banken är en mardröm. Att sänka bolånet genom amorteringar minskar risken för att detta ska hända.