Vår politik

Det här är en fristående sida som är skapad för att visa uppskattning för Socialdemokraterna och deras arbete i Övertorneå. Sverige håller på att glida isär – klassklyftorna ökar och människor känner utanförskap – nu behövs en politik för ett Sverige som håller ihop mer än någonsin.

Socialdemokraterna är en folkrörelse. Det är tack vare Socialdemokraterna som Sverige är en välfärdsstat där alla människor har ett lika värde och har lika tillgång till basala samhällstjänster såsom skola, sjukvård och äldreomsorg. Det är tack vare att partiet byggt upp ett högskattesamhälle – såväl på riksnivå som för kommunalskatten i Övertorneå – som vi har haft råd att finansiera välfärden. Det är givetvis så att det har kostat att bygga upp detta samhälle – men i en internationell utblick har det lönat sig. Övertorneå hade inte klarat sig som kommun om inte Socialdemokraterna hade byggt upp ett kommunalekonomiskt utjämningssystem som innebär att kommuner med bättre förutsättningar får betala till kommuner med strukturellt sämre förutsättningar, såsom Övertorneå har givet olika glesbygdsfaktorer. Det är klart för vem som helst att det kostar mer att skjutsa ungar till skolan med buss i Övertorneå än vad det gör i Stockholm. Välfärdsverksamhet kostar mer i glesbygd än i storstäder och därför är det mer än rimligt att kommuner i storstadsområden betalar till glesbygdsområden, i Socialdemokraternas Sverige hjälps såväl människor som kommuner och regioner åt efter förutsättningar, åt behov, det är så ett sammanhållet Sverige skapas.

Socialdemokraternas skolpolitik för bildning och kunskap i Övertorneå

Det är uppenbart att det är tack vare Socialdemokraternas skolpolitik som vi idag har ett av de skolsystemen i världen med minst skillnader mellan elever. Det beror på att det är gratis att gå till skolan, att skolmaten är gratis och att ungar upp till en inte allt för ringa ålder inte behöver betala ett öre för skolböckerna. Det är tack vare detta som varenda barn i Övertorneå har möjligheten att gå i skolan och tack vare detta som Övertorneå Kommun varje år har tillgång till välutbildad arbetskraft och bildade invånare.

Inkomstklyftorna får inte växa i kommunen – Socialdemokratisk skattepolitik behövs

När klyftorna ökar i ett samhälle, så dras det isär. Det är farligt med ett samhälle med för stora inkomstklyftor. När vissa människor har det så gott ställt att de i praktiken har pengar i överflöd, medan andra människor lever under fattigdomsgränsen, så är det en skev fördelningsprofil i samhället. Det måste finnas en skattepolitik som utjämnar människors inkomster och där den som tjänar mycket också känner att den kan bidra mer för att finansiera den gemensamma välfärden. Oavsett om du tjänar mycket eller lite kommer du ju behöva sätta barnen i den offentligt finansierade skolan, besöka vården när du blir sjuk och kanske ta en plats i anspråk på det kommunala äldreboendet. Skattepolitiken måste se till att skapa incitament för alla människor att bidra – den som kan arbeta ska göra det och bidra med skatteintäkter och den som är sjuk ska få hjälp av det allmänna och få hjälp och stöd att komma tillbaka i arbete om det är möjligt och hållbart.